• ORMANLARIN YOK OLMASI VE SONUÇLARI


    Ormanlar, oksijen üretimini devam ettirmesi ve hava kirliliğini azaltması yanında bünyesinde barındırdığı canlı türleri ile ekosistem açısından, kendi kendini yenileyebilen son derece önemli bir doğal kaynaktır.  Orman ağaçları karada yaşayan tüm bitkilerin ürettikleri oksijen miktarında %66’lık bir katılım payına sahip bulunmaktadır. Bu nedenle, ormanların tahribi, nefes alacak havanın yok edilmesi anlamına gelir. Yeryüzünü kapsayan ormanlarımız tahrip edildikçe, yakılıp yıkıldıkça kurulu bir düzen, ekosistemimiz yavaş yavaş yok olmaktadır. 
    Ormanların yok edilmesiyle birlikte ağaçların, ve bununla ilgili ekosistemlerin yok olması, oldukça endişe verici sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu ekosistemlerin sağladığı oksijen azalır. Sanayi atıklarının ve sera gazı emisyonlarının bu yok oluş nedeniyle yeterince soğurulamaması sonucunda, atmosfer ve doğal alanlar kirlilikten daha fazla etkilenir. Bu iki gelişmeye bağlı olarak tüm dünyada ciddi sağlık sorunları gündeme gelir.  Bu ekosistemlere bağımlı diğer canlı türleri yok olma riski altına girer; tüm bunlar ekosistemin bir bütün olarak çöküşü anlamına gelir.

    Ormanlar, karalar üzerinde yaşayan türlerin yarıdan fazlasına yaşanabilir bir ortam sunmanın yanı sıra, bitki örtüsünde ve toprakta büyük miktarlarda karbon depolayarak atmosferdeki karbon dengesini düzenlemekte, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına olanak sağlamaktadır. Fakat bilinçsizce yok edilen ormanlar  iklim değişikliğine ve sonucunda beraberinde getirdiği küresel ısınma, çölleşme ve biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi sorunlara neden olmaktadır.
    Yakılan ve yok edilen her orman dünyanın yavaş yavaş yok olması ve ekosistemin değişmesi demektir. Dünyamızın ve iklim koşullarının bizlere verdiği cevaplar bunu göstermektedir. Gelecek nesillere, güzel ve sağlıklı toplumlar, tertemiz bir dünya bırakmanın yolu, kurulu olan bu düzenin bilinçli veya bilinçsizce hiçbir çıkara dayanmadan tahrip edilmemesinden geçmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder